แสงกับการเจริญเติบโตของพืชแสง มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช กล่าวคือพืชจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศกับน้ำเป็นตัวตั้งต้น เมื่อมีแสงเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา คลอโรฟิลล์ในพืชจะทำหน้าที่เปลี่ยนสารตั้งต้นนี้เป็นพลังงานในรูปน้ำตาลและ ได้ออกซิเจนเป็นผลพลอยได้

คำถามที่เห็นบ่อยๆ ในกระทู้ Community web ยอดนิยมอย่างพันทิปคำถามหนึ่งคือ “กล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการแดดมากมั้ย” จึงอยากตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้ว่า ควรแยกคำว่าแสงกับแดดให้ชัดเจน ใช่ครับ ... แดดคือแสง แต่แสงสามารถเกิดจากแหล่งกำเนิดอื่นก็ได้ แดดในประเทศเมืองร้อนอย่างไทย มักมาพร้อมอุณหภูมิที่สูงและความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำเสมอ นอกจากนี้แดดในบ้านเรามักมีความเข้มแสงที่สูงมาก ถ้าไม่ใช่กล้วยไม้ชนิดที่มีแหล่งกำเนิดในธรรมชาติที่อยู่กลางแจ้งได้ คงไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมนี้ได้เช่นกัน

ความเข้มแสง ช่วงแสง และคุณภาพแสง
ความเข้มแสง (Light intensity) มีปัจจัยโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่นในช่วงที่ฟ้าหลัวหรือในฤดูฝนที่มีกลุ่มเมฆหรือไอน้ำในอากาศมาบดบังแสง จากดวงอาทิตย์ พืชอาจแสดงอาการเครียด ชะงักการเจริญเติบโต ผลฝ่อหรือร่วง พืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เช่นกระบองเพชรต้องการความเข้มแสงสูง กล้วยไม้ในสกุลหวาย แวนด้า และแคทลียา ต้องการความเข้มแสงกว่าพืชในสกุลรองเท้านารีเป็นต้น

ช่วงแสง (Light duration) ความยาวของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน เช่นเบญจมาศจะพัฒนาตาดอกต่อเมื่อได้รับช่วงแสงไม่เกิน 13 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไวแสงในฤดูร้อน ข้าวจะไม่ออกดอกและติดรวง พืชมีค่าความยาวแสงวิกฤต (Critical day length) ตัวอย่างที่ยกไปแล้วเช่นเบญจมาศมีค่าความยาวแสงวิกฤติที่ 13.5 ชั่วโมง หากเบญจมาศได้รับแสงน้อยกว่านี้จะออกดอก เราจึงจัดเบญจมาศเป็นพืชวันสั้น นี่เองคือสาเหตุที่ทำไมเราจึงเห็นเรือนเพาะชำเบญจมาศมีทั้งโคมไฟและม่านพราง แสงอยู่ในโรงเรือน หลอดไฟมีไว้ใช้เพิ่มช่วงแสงในกรณีที่ในช่วงการปลูกนั้นอยู่ในช่วงพัฒนาต้น หากสภาพแสงไม่เหมาะสมเช่นฤดูหนาวมืดเร็ว จำเป็นต้องเปิดไฟเพื่อควบคุมไม่ให้เบญจมาศออกดอก ในทางกลับกันม่านพรางแสงจะใช้เพื่อลดช่วงแสงและช่วยกระตุ้นให้เบญจมาศหยุด การเติบโตและออกดอก

คุณภาพแสง แสงที่มาจากแหล่งกำเนิดต่างกันย่อมทำให้มีคุณภาพต่างกัน โดยมากแล้วพืชมักต้องการแสงสีน้ำเงินและแดงเป็นหลัก แต่สัดส่วนของแสงสีน้ำเงินต่อแดงที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชเป็นหลัก ตัวอย่างง่ายๆ เช่นการปลูกพืชโดยใช้ตาข่ายพรางแสงสีดำและสีฟ้าก็จะมีอัตราการเจริญเติบโต ต่างกัน เพราะแสงที่ผ่านตาข่ายพรางแสงสีดำจะให้คลื่นแสงสีน้ำเงินและแดงมากกว่าแสง ที่ถูกกรองผ่านตาข่ายสีฟ้า

Comment

Comment:

Tweet

wink confused smile open-mounthed smile confused smile double wink

#4 By (27.55.73.165|27.55.73.165) on 2015-08-21 10:02

 

#3 By (61.91.146.235|61.91.146.235) on 2014-02-17 10:08

ขอบคุณค่าsad smile confused smile

#2 By สาวดอกไม้ (110.49.234.93) on 2011-10-01 17:58

ก็พอเข้าจัย

น่ะคับtongue angry smile sad smile

#1 By momay (202.143.152.115) on 2011-01-18 09:14