หยาดน้ำค้าง
หยาดน้ำค้าง - ไม้กินแมลง 80 บาท
วิธีเลี้ยง - หล่อน้ำ น้ำวันละครั้ง แดดจัดอย่างน้อย 4ชม.
 
กาบหอยแครง - ไม้กินแมลง 80 บาท
วิธีเลี้ยง - หล่อน้ำ น้ำวันละครั้ง แดดจัดอย่างน้อย 4ชม.
 
 
...
ซาราซีเนีย - ไม้กินแมลง 80 บาท
วิธีเลี้ยง - หล่อน้ำ น้ำวันละครั้ง แดดจัดอย่างน้อย 4ชม.
 
หม้อข้าวหม้อแกงลิง อายุ 1 ปี ตอนต้นเล็ก 35 บาท - ไม้กินแมลง
วิธีเลี้ยง - หล่อน้ำ น้ำวันละครั้ง แดดจัดอย่างน้อย 4ชม.
 
 
แส้หางม้า - ไม้หัว ต้นละ 35 บาท 
วิธีเลี้ยง - ปลูกแบบชวนชม แดดจัด ดินระบายน้ำดี น้ำ 2-3 วันครั้ง น้ำมากระวังโขดเน่า
 
สับปะรดสี 15 บาท ต้นเล็กมาก
ไม่แน่ใจว่า สกุลคริพแอนธ์อัส (Cryptanthus ) หรือ สกุลเฮคเทีย(Hechtia)   แต่เฮคเทียปกติราคาจะแพงสูดๆ 500+ 
ดูจากวัสดุปลูกมีแต่กากมะพร้าว แห้งและโปร่งมาก 

Comment

Comment:

Tweet

+

#1 By (183.89.17.6|183.89.17.6) on 2015-06-29 17:33